Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia

ročné zúčtovanie sociálneho poistenia ilustračné fotoS účinnosťou od 01.01.2019 má byť prijatá novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Súčasťou tejto novely je zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (RZSP). Ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa prvý krát v roku 2020 za rok 2019. Ročné zúčtovanie vykoná poisťovňa za zamestnancov, zamestnávateľov a povinne poistené SZČO do 30. septembra nasledujúceho roka, prípadne do 31. októbra nasledujúceho roka pre SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania.

Od januára 2019 sa bude platiť poistné vo forme preddavkov okrem úrazového a garančného poistenia.  Ročné zúčtovanie sa tak nebude týkať všetkých fondov.

RZSP sa bude týkať len:
• nemocenského poistenia
• starobného a invalidného poistenia
• poistenia v nezamestnanosti
• rezervný fond solidarity
• príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Maximálny mesačný vymeriavací základ sa ruší a nahrádza ho maximálny ročný vymeriavací základ. Maximálny ročný vymeriavací základ pre rok 2019 bude 80 136,00 €.

Preddavky zamestnanca a zamestnávateľa sa budú platiť každý mesiac z vymeriavacieho základu  a platenie preddavkov sa zastaví keď v mesiaci kumulovaný vymeriavací základ prekročí maximálny ročný vymeriavací základ.
SZČO a dobrovoľne poistené osoby budú platiť minimálne preddavky z minimálneho základu, tak ako doteraz.
Ročné zúčtovanie sa nebude týkať poistencov štátu a dobrovoľne poistených osôb.
Študentom a  dôchodcom pracujúcim na základe dohody naďalej zostáva výhoda uplatnenia výnimky z dôchodkového poistenia, ale už vo forme odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).
Nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania SP bude musieť zamestnanec alebo zamestnávateľ zaplatiť v lehote do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku. Pre Sociálnu poisťovňu platí rovnaká lehota v prípade vysporiadania preplatku.
V prípade preplatkov či nedoplatkov v sume najmenej 5 eur nevzniká povinnosť vrátenia.

(MM)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...