Rodičovský príspevok v roku 2020

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, poskytovaná rodičom na zabezpečenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku v prípade dieťaťa s uznaným dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Rodičovský príspevok môže byť poskytovaný do šiestich rokov dieťaťa aj fyzickej osobe ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlavnými podmienkami nároku na rodičovský príspevok je zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa a trvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo sa jedná osobou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení.

Suma rodičovského príspevku je v roku 2019 stanovená jednotne na sumu 220,70 eur mesačne. 

Od 01.01.2020 vstupuje do platnosti zmena Zákona o rodičovskom príspevku. Okrem zvýšenia sumy rodičovského príspevku sa výška nároku rozdelí na dve skupiny:

• 270,00 eur mesačne; pre oprávnené osoby ktoré pracovali krátkodobo alebo dočasne a nevznikol im nárok na poberanie materského, zvýšenie 50,00 EUR,

• 370,00 eur mesačne; zvýšený nárok budú mať oprávnené osoby ktoré pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie alebo boli nemocensky zabezpečení, a teda im vznikol nárok na materské. V takomto prípade si rodičia prilepšia o 150,00 eur mesačne.

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Nechajte sledovanie najnovších trendov na nás. Zároveň sa vám radi postaráme aj o ďalšie podnikateľské aktivity, ako napríklad vedenie účtovníctvadaňové poradenstvo alebo založenie s.r.o. – EASY START, komplexné služby pre podnikateľov.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...