Skríningové testovanie vo firmách

Vykonanie samostatného skríningového testovania vo firmách sa odporúča najmä väčším spoločnostiam s počtom zamestnancov 250 a viac. Zapojiť sa však môžu aj menšie firmy prostredníctvom spojenia sa s inými spoločnosťami, aby dosiahli požadovaný počet zamestnancov, teda minimálne 250.

Testovanie bude vykonávané formou antigénových testov prostredníctvom testovacej autority – osoby s odbornou spôsobilosťou. Antigénové testy zabezpečí štát pre všetky etapy testovania a zároveň prispeje na každého otestovaného 3,50 €.

Testovacou autoritou sa na účely tohto manuálu rozumie ktorákoľvek z inštitúcií, ktorá má oprávnenie vykonávať testovanie AG testami a vydávať potvrdenia o ich vykonaní.

Spoločnosť, ktorá sa rozhodne zapojiť do testovania si objedná presný počet AG-testov. Ochranné a ostatné pomôcky si však budú musieť firmy zabezpečiť na vlastné náklady.

Žiadosť na vydanie/vrátenie testov nájdete na stránke www.mhsr.sk/manual

Možnosť využiť testovanie vo firme budú môcť okrem zamestnancov aj ich rodinní príslušníci. Stále však zostáva zachované testovanie na báze dobrovoľnosti.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...