Späťvzatie čestného vyhlásenia

Prostredníctvom formulára na stránke Sociálnej poisťovne, je možnosť pre zamestnávateľov a SZČO podať Späťvzatie čestného vyhlásenia. Túto možnosť môžu využiť tie SZČO a zamestnávatelia, ktorí sa po podaní žiadosti o odklad poistného za marec alebo máj 2020, resp. odpustenie odvodov za apríl 2020 rozhodli, že túto možnosť nevyužijú, resp. nespĺňajú kritériá na využitie tejto pomoci.