Športové aktivity pre deti 2020

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Ide o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, o ktorý si môže požiadať zamestnanec, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov môže zamestnanec požiadať o tento príspevok len u jedného zamestnávateľa. Uplatniť si ho však môžu aj podnikatelia (SZČO), ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, vo svojich daňových výdavkoch (nákladoch), a to v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov.

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť, ak je dieťa mladšie ako 18 rokov.

Výška príspevku je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si môže zamestnanec žiadať aj opakovane v priebehu kalendárneho roka (u toho istého zamestnávateľa), a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe , ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.

O príspevok si môže požiadať aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov). V takom prípade nedostane celú, ale len časť sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, a to v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Máte záujem o profesionálne služby, ktoré uľahčia Vaše podnikanie? Ste na správnom mieste. Neváhajte a prezrite si našu ponuku služieb, kde okrem iného nájdete napríklad aj vedenie účtovníctva alebo daňové poradenstvo. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...