Spotreba pohonných látok v daňových výdavkov fyzických a právnických osôb od 21.7.2020

Právnické a fyzické osoby si pri uplatňovaní výdavkov na nákup pohonných látok do automobilov zaradených v obchodnom majetku, môžu vybrať 3 spôsoby preukázania. Podľa novely zákona o dani z príjmov sa upravuje jeden z nich a to –  spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch podľa cien platných v čase ich nákupu.

Do daňových výdavkov si od 21.7.2020 si môže fyzická a právnická osoba uplatniť preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok podľa cien v čase ich nákupu prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %, bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

Ak sa spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu.

Nový vzorec pre výpočet spotreby pohonných látok od 21.7.2020.

Spotrebu pohonných látok vypočítame na základe spotreby uvedenej:

  • v osvedčení o evidencii
  • v technickom preukaze,
  • v doplňujúcich údajoch výrobcu alebo predajcu automobilu

a predložených dokladov nasledovne:

((spotreba PHL  v litroch/100) * (najazdené kilometre *cena pohonnej látky/ 1 l ))* 1,2

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...