Spustenie saldokonta na portáli finančnej správy

Finančná správa priniesla tento rok novinku v elektronických službách. Ide o saldokonto pre daňovníkov, ktorí si vedia skontrolovať údaje prostredníctvom prihlásenia sa do ich osobného účtu. Údaje zobrazené v saldokonte zodpovedajú stavu k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia. Prístup môže byť udelený aj viacerým používateľom autorizovaným pre ten istý daňový subjekt.

Pre využívanie saldokonta musí daňový subjekt komunikovať s finančnou správou elektronicky, pričom automatický prístup k údajom majú:

  • štatutárny orgán, resp. konateľ právnickej osoby,
  • používatelia s vyznačeným oprávnením Osobný účet – prístup k údajom,
  • používatelia s neobmedzeným prístupom, ktorý im vypláva z plnej moci alebo právneho postavenia,
  • osoby s generálnou plnou mocou.

Osoby s obmedzenou plnou mocou musia pre získanie prístupu predložiť žiadosť o autorizáciu alebo zastupovanie, ku ktorej doložia plnú moc, z ktorej vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu.

Povereným osobám, môže daňový subjekt vytvoriť prístup k saldokontu sám, prostredníctvom elektronického prihlásenia sa do účtu. Ak požiada o vytvorenie prístupu pre poverenú osobu registrátora daňový úrad, k žiadosti priloží poverenie, z ktorého vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu.

Informácie, ktoré poskytuje saldokonto:

  • neuhradené predpisy, nevrátené preplatky, nevrátené nadmerné odpočty, nepriradené platby,
  • uhradené predpisy s históriou 1 roka,
  • predpisy uhradené po lehote splatnosti 1 rok po dátume poslednej úhrady,
  • predpisy preddavkov s históriou 2 rokov (z dôvodu, aby si daňový subjekt mohol pozrieť a skontrolovať uhradené preddavky pred podaním daňového priznania, a to aj v prípade hospodárskeho roku).
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...