Stravné v roku 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh opatrenia o sumách stravného. Naposledy sa sumy stravného menili k 1. decembru 2016. V nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách by sa ceny stravného pri tuzemskej pra-covnej ceste mali od 1. júna 2018 zvýšiť nasledovne:

 pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,  

 pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,

 pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €.         

Zvýšenie sumy stravného bude mať dopad aj na minimálnu hodnotu stravného lístka. Minimálna hodnota stravného lístka musí predstavovať 75 % stravného poskytovaného pri tuzem-skej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Hodnota stravného lístka by sa mala zvýšiť o 22 centov, z 3,38 € na 3,60 €.

(PP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...