Tehotenské od 1.1.2021

Na základe novely zákona prijatej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, bude od roku 2021 poskytovaný príspevok počas trvania tehotenstva pre budúce matky.

Podmienkou na získanie tehotenskej dávky bude:

  • potvrdenie od lekára o začatí 13. týždňa tehotenstva,
  • trvanie nemocenského poistenia počas 270 dní v posledných dvoch rokoch u danej ženy.

Dávku bude vyplácať Sociálna poisťovňa vo výške:

  • 15 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby,
  • Minimálne 215,50 eur. Maximálna suma sa bude počítať z hrubej mzdy 2 184 eur.

Tehotným študentkám vysokých a plnoletým tehotným študentkám stredných škôl bude poskytované tehotenské štipendium:

  • vo výške 200 eur/ mesiac,
  • ak na základe podanej žiadosti (s potvrdením od lekára a Sociálnej poisťovne), vedenie školy prizná študentke túto dávku a nebude im priznané tehotenské ako nemocenská dávka.

Nárok na tehotenské zaniká dňom začatia poberania materskej dávky.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká začatím poberania materskej, tehotenskej alebo rodičovskej dávky po narodení dieťaťa. Rovnako aj:

  • spontánnym potratom/ umelým prerušením tehotenstva,
  • ukončením štúdia (vylúčenie/ zánik štatútu študenta príslušnej školy).
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...