Úprava sadzieb dane z motorových vozidiel 2020

V súvislosti so súčasnou situáciou spojenou s koronavírusom a očakávanými zmenami v cestnej dani po nátlaku zo strany autodopravcov sa upravujú ročné sadzby dane z motorových vozidiel.

Vozidlá kategórie M1, N1, N2, O1 – O3 – autobusy, vozidlá na prepravu tovaru a prípojné vozidlá — sadzba podľa veku vozidla

 • Prvých 108 kalendárnych mesiacov – zníženie od 25 % do 15 %,
 • 109 – 144 mesiacov – podľa prílohy zákona o dani z motorových vozidiel,
 • 145 – 156 mesiacov – zvýšenie ročnej sadzby o 10 %,
 • Viac ako 156 mesiacov – zvýšenie ročnej sadzby o 20 %.

Vozidlá kategórie M2, M3, N3 – autobusy a vozidlá na prepravu tovaru – sadzba podľa veku vozidla

 • Prvých 36 kalendárnych mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 50 %,
 • 37 – 72 kalendárnych mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 40 %,
 • 73 -108 kalendárnych mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 30 %,
 • 109 – 144 kalendárnych mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 20 %,
 • 145 – 156 kalendárnych mesiacov  – zníženie ročnej sadzby o 10 %,
 • 157  kalendárnych mesiacov a viac – podľa prílohy zákona o dani z motorových vozidiel.

Vozidlá kategórie O4 – prípojné vozidlá

 • Zníženie ročnej sadzby v konštantnej výške 60 %.

Na základe novely sa zrušilo párovanie vozidiel – ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave, pričom ročná sadzba dane je teraz priamo odvoditeľná z príslušnej prílohy k zákonu v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Pre porovnanie zvýhodnenia platenia cestnej dane uvádzame ročné sadzby za predchádzajúce zdaňovacie obdobia pre kategórie M2, M3, N3 a O4:

 • Do 36 mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 25 %,
 • 37 – 72 mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 20 %,
 • 73 – 108 mesiacov – zníženie ročnej sadzby o 15 %,
 • 109 – 144 – podľa prílohy zákona o dani z motorových vozidiel,
 • 14 – 156 – zvýšenie ročnej sadzby o 10 %.
 • 157 mesiacov a viac – zvýšenie ročnej sadzby o 20 %.

Podanie a splatnosť daňového priznania z motorových vozidiel za rok 2020

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára.
Pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa začína najskôr 1.1.2020 a končí najneskôr 28.2.2021, platí lehota na podanie daňového priznania do 31. marca 2021.

V špecifických prípadoch je podľa zákona o dani z motorových vozidiel upravené zdaňovacie obdobie a aj lehota na podanie daňového priznania:

Lehota na podanie DP k DZMV u zákonom vymedzených daňovníkov
Typ daňovníkaKoniec zdaňovacieho obdobiaLehota na podanie daňového priznania
Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciouposledný deň mesiaca vstupu do likvidáciedaňové priznanie podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
Daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácieposledný deň mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidáciedaňové priznanie podáva právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
Daňovník, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurzposledný deň mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurzdo jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
Daňovník, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanieposledný deň mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikaniedo jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
Daňovník, ktorý zomrelposledný deň mesiaca, v ktorom daňovník zomreldaňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel

Ak lehotu pri daňovníkovi, ktorý zomrel, nie je možné dodržať, môže dedič podať žiadosť o predĺženie lehoty 15 dní pred jej uplynutím

Tí špecifický daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pred 1. decembrom 2020 a týka sa ich zmena v úprave ročnej sadzby dane, môžu podať daňové priznanie do 31. marca 2021.

Splatnosť dane z motorových vozidiel za rok 2020 je v termíne podania daňového priznania, z čoho vyplýva dátum splatnosti 31.3.2020. Úprave podlieha aj platenie preddavkov, ktoré sa začína až po 31. marci 2021, dovtedy sa preddavky platiť nebudú.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...