Úprava veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od 1.1.2021

Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2021 sa menia kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Podľa legislatívy platnej do 31.12.2020 bola ustanovená povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom pre  obchodné spoločnosti a družstvo, ktoré spĺňali ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie aspoň dve z nasledovných kritérií:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Tieto kritéria sa použili naposledy pri posudzovaní povinnosti auditu účtovnej závierky za rok 2020.

Po zostavení účtovnej závierky za rok 2021 sa už na povinnosť overenia audítorom budú vzťahovať nové kritéria:

  • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 40.

V zmysle prechodných ustanovení sa splnenie kritérií za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2020) bude posudzovať podľa legislatívy platnej do 31.12.2020.

– JM –

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...