Virtuálna registračná pokladnica bez limitu

virtuálna pokladnicaNovelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“) sa zrušil limit 3 000 vydaných pokladničných bločkov mesačne. Od 1.9.2017 môžu podnikatelia vystavovať pokladničné bločky vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej len „VRP“) neobmedzene.

Čo je virtuálna registračná pokladnica?

Podľa § 2 písm. b) zákona o ERP sa VRP rozumie „prostredie zriadené Finančným riaditeľ-stvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia“. Zjednodušene ide o službu, ktorú môžu podnikatelia bezplatne používať po regis-trácii cez portál finančnej správy. Jedinou podmienkou na jej využívanie je pripojenie na inter-net a tlačiareň. VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Je možné ju využívať na-príklad na notebooku alebo stiahnuť ako mobilnú aplikáciu. VRP umožňuje vytvárať a tlači pokladničné bločky a robiť uzávierky.

Výhodou je bezplatnosť, nie sú potrebné prakticky žiadne dodatočné náklady na nákup a ná-sledný servis ako pri ERP. VRP  je možné používať súčasne s ERP. Nevýhodou VRP je, že pomocou prístupových údajov je umožnené len jedno prihlásenie, teda jedno predajné miesto môže mať len jednu virtuálnu pokladnicu. Do 1.9.2017 bolo nevýhodou aj obmedzenie v počte vystavených dokladov v jednom mesiaci a to 3 000 pokladničných dokladov. Ak bol tento limit prekročený, podnikateľ musel prejsť na ERP. Tento limit bol však od 1.9.2017 zru-šený. A tí podnikatelia, ktorí v minulosti museli zrušiť VRP z dôvodu prekročenia mesačného limitu pri počte vydaných pokladničných dokladov, sa k nej môžu opäť vrátiť a využívať ju bez obmedzení.

(PP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...