Vykonávanie ľahších prác pre študentov od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou

Od 1. marca 2021 sa rozširuje možnosť vykonávania práce, pre študentov od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou, o „iné ľahké práce“.

Medzi iné ľahké práce, ktoré môžu vymedzení študenti vykonávať patria tie, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj študentov alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie.

Podmienkou uzatvorenia vzťahu, so študentmi od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou, je pre zamestnávateľa získanie povolenia od inšpektorátu práce, nie sociálnej poisťovne ! Po skončení povinnej školskej dochádzky môžu študenti pracovať, ako doteraz.

Pri pracovnom pomere vzniknutom na základe pracovnej zmluvy vznikne študentovi status zamestnanca, pričom zostáva v platnosti povinnosť platenia sociálneho poistenia. Túto povinnosť vykonáva za zamestnanca zamestnávateľ.

Ak pracovný pomer vznikne na základe dohode o brigádnickej práci študentov, je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie. Do príjmu vo výške 200 eur si môže uplatniť výnimku od odvodov na poistné, a to vždy len na jednu dohodu.V prípade, ak príjem presiahne 200 eur pri uplatnenej výnimke, poistné sa následne vypočíta zo základu dane, ktorý je rozdielom mesačného príjmu a sumy 200 eur.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...