Výmera dovolenky 5 týždňov pri starostlivosti o dieťa

Na základe novely Zákonníka práce bola stanovená výmera dovolenky – 5 týždňov, pre zamestnancov, ktorý nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o neplnoleté dieťa.

Nárok na dlhšiu základnú výmeru dovolenky majú zamestnanci, ktorí:

  • sa osobne starajú o vlastné neplnoleté dieťa,
  • písomne oznámili skutočnosť trvalej starostlivosti o dieťa zamestnávateľovi.

Nárok nevzniká dňom začatia trvalej starostlivosti o dieťa, ale až dňom oznámenia tejto skutočnosti svojmu zamestnávateľovi.

Rovnako nárok zaniká dňom, kedy sa zamestnanec prestal trvale starať o neplnoleté dieťa a túto skutočnosť oznámil zamestnávateľovi.


Na účely preukázania trvalej starostlivosti o dieťa, môžu slúžiť tieto doklady, ktoré zamestnanec predloží zamestnávateľovi po vyzvaní:

  • rodný list dieťaťa, o ktoré sa zamestnanec trvalo stará,
  • rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti o dieťa,
  • rozhodnutie príslušných orgánov na neskoršie osvojenie dieťaťa alebo jeho zobratie do pestúnskej starostlivosti,
  • čestné vyhlásenie zamestnanca, v ktorom čestne prehlási, že sa trvalo stará o dieťa.

V prípade, že zamestnancovi vznikne nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov počas kalendárneho roka, patrí mu za príslušné obdobie iba jej pomerná časť, t.j. 4 týždne + pomerná časť z piateho týždňa.

Prislúchajúca časť dovolenky sa vypočíta: (počet dní trvalej starostlivosti o dieťa/počet dní kalendárneho roka)*5

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...