Vyplácanie tehotenského od 1. apríla 2021

Od 1. apríla 2021 majú nárok na dávku – tehotenské:

Ako je možné o dávku požiadať, čo treba vyplniť a aké prílohy priložiť?

Ak si chce tehotná žena uplatniť nárok na tehotenské, je potrebné, aby v prvom kroku navštívila svojho gynekológa. Lekári majú k dispozícií tlačivá pre poskytovanie tejto dávky.

Tlačivá nie sú voľne prístupné na stránke Sociálnej poisťovne, majú ich k dispozícií len lekári, preto je ich návšteva, pred žiadaním o dávku, nevyhnutná.

Postup pri žiadaní o poskytovanie dávky:

 1. Lekár vystaví Potvrdenie o začatí 13. týždňa tehotenstva, od ktorého je možné o dávku žiadať.
 2. Pre úplnosť údajov je potrebné vyplniť Vyhlásenie poistenkyne na zadnej strane tlačiva.
 3. Zaslanie Potvrdenia na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste adresy zamestnávateľa (originál – poštou).

V prípade uplatnenia tehotenského z viacerých nemocenských poistení musí mať žiadateľka vystavené potvrdenie od lekára pre každé z nich. Pre požiadanie/ukončenie poberania dávky nie je potrebné zasielanie žiadosti, doručiť stačí len potvrdenie od lekára.

Spätné uplatnenie dávky?

Aby sa budúce mamičky vyhli prepadnutiu poskytovanej dávky, je potrebné riešiť jej poskytnutie, čo najskôr. Vždy platí, že je potrebné najskôr potvrdenie od lekára, ktoré sa zasiela na pobočku Sociálnej poisťovne.

Na základe informácii zo Sociálnej poisťovne bude možné žiadať o dávku spätne v prípade, ak bude lekárom vystavené potvrdenie k dátumu vzniku nároku. Posúdenie poskytovania dávky vždy závisí od jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne.

Napríklad: Ak budúca mamička zistí v máji 2021, že mala nárok na tehotenské už od 1.4.2021 a lekár jej vystaví potvrdenie k tomuto dátumu, môže ho dodatočne zaslať na pobočku Sociálnej poisťovne.

Ukončenie poberania dávky?

Po ukončení tehotenstva vystaví Potvrdenie o skončení tehotenstva:

 • lekár v zdravotníckom zariadení, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo
 • gynekológ poistenkyne, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel.

Toto potvrdenie (originál) je následne potrebné zaslať príslušnej pobočne Sociálnej poisťovne, ktorá jej dávku vyplácala.

Vyplatenie dávky:

 • primárne na účet žiadateľky,
 • na žiadosť v hotovosti,
 • na písomnú žiadosť aj na účet manžela žiadateľky.

Tehotenské pri starostlivosti u lekára mimo územia SR

Ak by bola žiadateľka (nemocensky poistená podľa právnych predpisov SR), v starostlivosti lekára, počas tehotenstva, mimo územia SR, na území iného členského štátu EÚ, môže si uplatniť nárok na poberanie dávky v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa toho či:

 • potvrdenie bolo vystavené v štáte, ktorý je členským štátom EÚ,
 • má štát, v ktorom bolo potvrdenie vystavené uzatvorenú so SR zmluvu o sociálnom zabezpečení,
 • nemá štát, v ktorom bolo potvrdenie vystavené uzatvorenú so SR zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín,
 • štát, na území, ktorého bolo potvrdenie vystavené nepristúpil k Dohovoru.

K potvrdeniu lekára je potrebné priložiť neformálnu žiadosť o výplatu dávky a uviesť spôsob jej výplaty a potrebné výplatné údaje.

Tehotenské štipendium

Plnoletým tehotným študentkám rovnako vzniká nárok na poskytovanie dávky v tehotenstve. Nakoľko neodvádzajú poistné do sociálnej poisťovne ich dávkou je tehotenské štipendium.

Suma 200 eur mesačne je fixná pre všetky študentky s nárokom na túto dávku. Rovnako, ako pri tehotenskom musia navštíviť svojho lekára, ktorý im vystaví potvrdenie. Toto potvrdenie odovzdávajú univerzite – ak študujú na viacerých súčasne, nárok si môžu uplatniť len na jednej z nich.

K potvrdeniu od lekára je potrebné priložiť aj potvrdenie od sociálnej poisťovne, že nemajú nárok na tehotenské. Nárok na tehotenské vzniká študentkám vtedy, ak by boli popri štúdiu zamestnané na plný úväzok alebo by podnikali a odvádzali sociálne odvody.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...