Vysielanie zamestnancov

Na základe novely Zákonníka práce sa od 30.7.2020 rozširuje tzv. tvrdé jadro o 2 podmienky, na zamestnancov vyslaných z iných členských štátov na Slovensko. Nové podmienky sa týkajú:

  1. podmienok ubytovania, poskytovaných zamestnávateľom a
  2. náhrady cestovných, ubytovacích a stravných výdavkov pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území SR.

Zamestnávateľ vysielajúci svojho zamestnanca do našej krajiny bude musieť:

pri poskytovanom ubytovaní uplatňovať ustanovenia slovenských právnych predpisov,

– pri cestovných náhradách zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, resp. kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (náhrada cestovných výdavkov, náhrada výdavkov za ubytovanie pri pracovnej ceste, stravné).

Spresnené boli aj pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie, ako tri roky (v  tzv. tvrdom jadre), pri ktorých hosťujúci zamestnávateľ bude musieť uplatňovať ustanovenia slovenských právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...