Zabezpečenie stravovania zamestnanca – stravné lístky a príspevok zamestnávateľa

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať:

  • vlastné stravovacie zariadenia,
  • stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov alebo
  • prostredníctvom stravných lístkov poskytnutým zamestnanom.

Na stravné má nárok zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Dohodári vykonávajúci plnenie pracovných úloh na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na stravné.

Minimálna hodnota stravného lístka je od 1.7.2019 v sume 3,83 €. Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravné minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 55% z 5,10 €.

Okrem povinného príspevku zamestnávateľa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné aj zo sociálneho fondu.

Zvyšok z hodnoty stravného lístka buď zamestnávateľ strhne zo mzdy zamestnanca, prípadne mu zamestnanec zaplatí čiastku v hotovosti alebo môže zamestnancovi poskytnúť “zamestnanecký benefit” vo forme dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na stravné. Dobrovoľný príspevok na stravné je pre zamestnávateľa nedaňový výdavok.

Využite aj naše komplexné služby pre malých, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, daňové priznanie alebo virtuálne sídlo. Viac nájdete v časti “služby” a v prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...