Zamestnanci a 2. kategória prác

Schválenie „podnikateľského kilečka“ prináša zmeny v oznamovacej povinnosti zamestnávateľov pri 2. kategórii prác a zamestnancov zaradených v tejto skupine.

Oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa posúdenia zdravotných rizík s kategorizáciou prác pri zamestnancoch zaradených do 2. kategórie si musí zamestnávateľ plniť naďalej, ale v zmenenej dobe – každé 2 roky, (pôvodne 18 mesiacov).

Nahlasovanie zamestnancov 2. kategórie bolo povinné na základe novely zákona prijatej v roku 2018. Každoročne bolo treba nahlásiť potrebné údaje na Úrad verejného zdravotníctva SR do 15. januára nasledujúceho roka. Na základe novely zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa od 21.7.2020 ruší povinnosť zamestnávateľov nahlasovať údaje o zamestnancoch patriacich do 2. kategórie prác Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...