Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti od 1.7.2022

Cieľom novely o zaokrúhľovaní platieb v hotovosti je minimalizácia potreby používania 1 a 2 eurocentových mincí, čím dôjde k zníženiu nákladov podnikateľov aj verejnosti na bankové poplatky spojené so spracovaním euromincí, k zjednodušeniu vydávania mincí aj k priaznivejšiemu efektu na životné prostredie. 1 a 2 centové euromince však naďalej ostávajú zákonným platidlom, teda príjemcovia platieb ich aj po novele zákona budú prijímať.

Cena platená v hotovosti sa bude zaokrúhľovať na 5 eurocentov spôsobom, ktorý je neutrálny pre obchodníka aj kupujúceho. Nezaokrúhlená cena v hotovosti, ktorá je nižšia ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhli nadol a naopak, ak je cena vyššia ako polovica hodnoty 5 eurocentov, zaokrúhli sa nahor, pričom sa zaokrúhľuje až výsledná suma platená v hotovosti.

Príklad:

Hodnota nákupu, ktorú si zákazník praje zaplatiť v hotovosti je 11,67 EUR. Po zaokrúhlení zákazník zaplatí 11,65 EUR.

Hodnota nákupu zákazníka je 16,99 EUR, pričom zákazník uhradí časť nákupu stravnými lístkami (3 ks stravných lístkov v hodnote 4 EUR za kus). Zvyšnú hodnotu zákazník zaplatí v hotovosti (3ks*4 EUR/ks = 12 EUR) 16,99 EUR – 12,00 EUR = 4,99 EUR, po zaokrúhlení zákazník uhraní v hotovosti 5,00 EUR.

Rozdiely, ktoré vzniknú zo zaokrúhľovania sa podľa zákona o ERP budú uvádzať na pokladničnom doklade ako povinný údaj a podľa zákona o účtovníctve sa budú účtovať ako náklady alebo výnosy zo zaokrúhľovania. Podľa zákona o DPH sa výpočet DPH bude vykonávať z nezaokrúhlenej sumy.

-KP-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...