Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov prvej pomoci

Zamestnávatelia, ktorí poberajú v čase mimoriadnej situácie spojenej s ochorením covid-19, od štátu príspevok „Prvá pomoc“/„Prvá pomoc +“ boli do konca roka 2020 oslobodení od povinnosti registrácie do registra partnerov verejného sektora.

Vo všeobecnosti platí, že každá FO a PO poberajúca prostriedky zo ŠR alebo európskych fondov je povinná zapísať sa do tohto registra.

Výnimku majú tí, ktorým:

  • je jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur, alebo
  • má byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota v úhrne neprevyšuje 250 000 eur.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávatelia, ktorých príspevky prvej pomoci v roku 2021 presiahnu sumu 250 000 eur, by sa museli zapísať do RPVS.

Novo-schválený zákon ustanovuje však inak. Zamestnávatelia, ktorí čerpajú od štátu príspevky „Prvá pomoc“/„Prvá pomoc +“ sa nemusia zapísať do RPVS až do 31.12.2021. Ich povinnosť sa považuje za splnenú, nakoľko zákon dopĺňa, resp. mení niektoré zákony v súvislosti s pretrvávajúcou zlou epidemiologickou situáciou.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...