Zástupcovia podnikateľov a živnostníkov dosiahli svoj cieľ!

uplatnenie paušálnych výdavkovŽivnostníci si od 1. januára 2017 možno polepšia a budú si môcť uplatniť paušálne výdavky vo výške až 60 %, pričom ročný strop paušálnych výdavkov sa zvýšil až na 20.000 eur oproti roku 2016, v ktorom bol strop max. 5.040 eur.

V prvom rade je potrebné sa oboznámiť s pojmom paušálne výdavky. Sú to tie výdavky, ktoré nie je potrebné nijako dokladovať, pretože sa vypočítajú ako určité percento (v roku 2017 je to 60 %) z príjmu.

Má na neho nárok FO (živnostník), ktorý nesmie byť platiteľom DPH (prípadne sa ním stane v priebehu roka) a neuplatnil si skutočne preukázateľné výdavky. Kombinácia paušálnych a skutočne preukázateľných výdavkov nie je možná.

Ak daňovník po prepočte skutočne preukázateľných výdavkov zistí, že sú nižšie, ako paušálne výdavky, tak si uplatní tie, ktoré sú pre neho výhodnejšie, teda paušálne výdavky.

Výhodou je, že pri využití paušálnych výdavkov nie je potrebné viesť účtovníctvo, a ani evidenciu o skutočných výdavkoch, no musí sa viesť evidencia o príjmoch, zásobách a pohľadávkach. Ďalšou výhodu je, že paušálne výdavky sa nebudú rozpočítavať na jednotlivé mesiace, ale budú sa vzťahovať na celé trvanie účtovného obdobia, t. j. kalendárneho roka.

Z tejto zmeny by najviac vyťažili umelci, autori a novinári, ktorých príjem tvoria dve zložky, a to aktívne a pasívne príjmy. 60 % paušálnych výdavkov by si mohli uplatniť na každý druh príjmu, a preto by si mohli paušálne výdavky uplatniť „dvojnásobne“ (2*20.000 eur), teda až do výšky 40.000  eur oproti roku 2016 (2*5.040 eur).

 20162017
Paušálne výdavky40 %60 %
Suma paušálnych výdavkovmax. 5.040 €max. 20.000 €
Rozpočítavanie PVmesačnekalendárny rok

(JK)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...