Zdaňovanie kryptomien – fyzické osoby

V legislatíve sa kryptomena označuje ako virtuálna mena, ktorá sa zdaňuje podľa zákona o dani z príjmov, v závislosti od druhu príjmu a statusu fyzickej osoby. Na základe tejto skutočnosti je nutné pri podaní daňového priznania vypĺňať tlačivo DPFO B.

Pod pojmom „virtuálna alebo kryptomena“ rozumieme menu, ktorá:

 • nemá status meny, alebo peňazí,
 • možno ju prevádzať, uchovávať, alebo s ňou elektronicky obchodovať,
 • nie je vydaná ani garantovaná centrálnou bankou,
 • nie je naviazaná na zákonné platidlo,
 • je akceptovaná niektorými fyzickými, alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok.

Podľa zákona o dani z príjmov sa zdaňujú príjmy z predaja virtuálnej meny, ktoré zahŕňajú jej výmenu:

 • za bežné peniaze alebo majetok,
 • výmenu virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
 • za poskytnutie služby, alebo tovaru,
 • alebo bezodplatné nadobudnutie virtuálnej meny.

V prípade nákupu a držby virtuálnej meny bez jej ďalšieho prevedenia do inej formy sa jej prípadné zvýšenie hodnoty nezdaňuje. Pri zdanení zisku dosiahnutého z virtuálnej meny sa používa na prepočet kurz, ktorý bol platný v momente jej predaja.

Čiastkový základ dane = príjem z predaja virtuálnej meny – vstupná cena virtuálnej meny

Rovnako sa postupuje aj pri výpočte základu dane z vyťaženej virtuálnej meny, kedy vstupnou cenou bude cena, ktorú kryptomena nadobudla pri jej vyťažení.

Výdavky je možné uplatniť podľa platnej legislatívy a maximálne do výšky príjmu, teda nie je možné vykázať stratu. V prípade, ak bola kryptomena nadobudnutá ťažbou, do výdavkov je možné zahrnúť aj výdavky na jej ťažbu, napr. energie spotrebované v súvislosti s vyťaženou kryptomenou.

V závislosti od výšky celkového základu dane v daňovom priznaní sa odvíja sadzba dane:

 •  19 %  zo základu dane, ktorý je nižší alebo rovný sume 37 163,36 €,
 • alebo 25 % z časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 €.

Dôležitou informáciou pri príjmoch z virtuálnej meny je podliehanie tohto druhu príjmu aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 %.

V prípade záujmu o túto službu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (6 - počet hlasov, priemer: 2,00 out of 5)
Loading...