Žiadosť otca o materské od 1.5.2021

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom, napr. otec dieťaťa,
 • fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

pričom nárok na poberanie materského majú len tie osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky.

Podmienky, ktoré je potrebné splniť pre priznanie nároku na materské:

 1. byť v deň nástupu na materské nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 1. v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské mať nemocenské poistenie najmenej 270 kalendárnych dní,
 2. dieťa, na ktoré otec chce žiadať nárok na materské, musí mať vek najmenej 6 týždňov,
 3. matka nemôže poberať materské na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské, môže však poberať materské na iné dieťa,
 4. ani jeden z rodičov nemôže poberať rodičovský príspevok,
 5. pri uplatňovaní nároku na materské zo zamestnania, nesmie otec poberať príjem z tohto zamestnania (SZČO môžu naďalej podnikať).

Otec, ktorý žiada o dávku materské a zároveň je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni za posledných päť rokov v sume vyššej ako 5 eur.

Po splnení podmienok, podáva otec, uplatňujúci si nárok na materské, žiadosť Sociálnej poisťovni, ktorej prílohou sú:

 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nepoberaní rodičovského príspevku (podmienka daná zákonom),
 • dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, uzatvorená s matkou dieťaťa,
 • rodný list dieťaťa, ktoré nie je zapísané v matrike na území SR.

Novinkou od 1.5.2021:

 • je zrušenie podmienky mať s matkou dieťaťa uzatvorenú dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti pri žiadaní o materské,
 • je možnosť otca, počas poberania dávky materské, pracovať u iného zamestnávateľa alebo u rovnakého zamestnávateľa, avšak na základe inej pracovnej zmluvy.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...