Žiadosti o predĺženie PN-ky

Na základe novely zákona o sociálnom poistení majú po novom poistenci nárok poberať dávku nemocenského (PN-ky) dlhšie, najviac o ďalší jeden rok. Pre predĺženie poskytovania dávky je potrebné podať žiadosť od 1. mája 2021, na základe ktorej bude posúdené splnenie podmienok a určená dĺžka jej výplaty.

Formulár žiadosti je zverejnený na stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského. Doručenie žiadosti môže žiadateľ uskutočniť osobne na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo ju zaslať mailom/poštou. Dávka bude zasielaná automaticky, Sociálna poisťovňa nebude zasielať rozhodnutia o jej predĺžení.

Podmienky pri žiadaní o predĺženie dávky nemocenského, ktoré musia byť splnené súčasne:

  1. trvanie dočasnej práce neschopnosti,
  2. dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a
  3. je predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Predpokladom vyplatenia nemocenského za jednotlivé mesiace predĺženého podporného obdobia bude predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý mu vystaví ošetrujúci lekár. Počas predĺženého podporného obdobia nie je poberateľ povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského sa zamestnancovi a SZČO povinné poistenie prerušuje. Zamestnávateľ a SZČO sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia zamestnanca/SZČO z dôvodu uplynutia predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, a to do 8 dní od prerušenia povinného poistenia prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (RLFO).

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 1,00 out of 5)
Loading...