Živnostníci: K dávke OČR a PN za mesiac marec treba nedoplatky na poistnom zaplatiť do konca marca

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že im nárok na dávku ošetrovného alebo nemocenské nevzniká automaticky a musia rovnako ako aj zamestnanci, alebo dobrovoľne poistené osoby spĺňať taktiež, aj ostatné, zákonom stanovené podmienky, a to najmä:

  • byť nemocensky poistení v Sociálnej poisťovni v čase nároku na dávku,
  • nemať dlh na poistnom viac ako 5 EUR,
  • ošetrujúci lekár im na predpísanom tlačive musí potvrdiť nárok na dávku.

Sociálna poisťovňa poznamenáva, že aj v čase súčasnej mimoriadnej situácie platia všeobecné podmienky na priznanie dávok, ktoré sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Z vyššie uvedených podmienok vyplýva, že ak má SZČO nedoplatok na nemocenskom poistení, tak v takom prípade mu Sociálna poisťovňa nárok na dávku nemôže priznať. V praxi to teda znamená, že ak si SZČO chce uplatniť nárok na nemocenské alebo ošetrovné v marci 2020, tak musí poistné za február (a prípadné nedoplatky z uplynulého obdobia) uhradiť najneskôr do konca marca, t. j. do 31.3.2020.

Ďalej sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že v súčasnosti sú upravené len postupy, ktoré majú za cieľ uľahčiť verejnosti postupy pri podávaní žiadostí o dávky. Na základe toho Sociálna poisťovňa dôrazne odporúča zaslať žiadosť bezkontaktným spôsobom (e-mailom, telefonicky, poštou alebo vhodením do schránky v budove pobočky). Až do odvolania treba postupovať podľa návodu, ktorý je uverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

Sociálna poisťovňa taktiež informuje poistencov, že v prípade ak si uplatňujú nárok na dávku ošetrovné (OČR), tak musia na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne zaslať čestné vyhlásenie, ktoré má Sociálna poisťovňa zverejnené na svojej webovej stránke. Sociálna poisťovňa taktiež na svojom webovom portály zverejnila aj postup ako treba čestné vyhlásenie vyplniť. Poistenec pomocou daného čestného vyhlásenia oznamuje Sociálnej poisťovni presné dni kedy a ktorý rodič sa o dieťa staral. Dané čestné vyhlásenie je povinný poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné. Je dôležité poznamenať, že v prípade nezaslania čestného vyhlásenia nedochádza k zániku nároku na výplatu dávky, avšak tá bude vyplatená až po doručení tohto dokladu.

Okrem aktuálnych noviniek poskytujeme aj odborné služby pre podnikateľov, ako napríklad vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, mzdové účtovníctvo, ale aj predaj ready made s.r.o. platca DPH, virtuálne sídlo a mnoho ďalších. Neváhajte a prezrite si celú našu ponuku.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...