Zjednodušenie komunikácie s finančnou správou a zápisu údajov do ORSR

Finančná správa od 1.1.2022 zavádza obojsmernú komunikáciu s daňovníkmi, ktorá bude prebiehať cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk. Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie odporúčame zriadenie schránky a jej aktiváciu pre elektronické doručovanie a následne aj nastavenia notifikácii o novej správe. Ak daňový subjekt nemá schránku alebo ju nemá aktivovanú na elektronické doručovanie, listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov sa budú doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty.

K zníženiu administratívnej záťaže prispeje aj novela zákona o obchodnom registri, ktorá umožní automatizované doplnenie identifikačných údajov do ORSR prostredníctvom tzv. stotožnenia. Ak sa teda napríklad zmení bydlisko spoločníka alebo priezvisko spoločníčky, bude možné tieto zmeny vykonať automatizovane, bez podávania návrhu na zmenu a teda aj bez poplatkov.

-KP-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...