Zmena lehoty podania daňového priznania pre FO – nepodnikateľov

Na základe rozhodnutia Finančnej správy v spolupráci s Ministerstvom financií SR bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania FO – nepodnikateľov do 31.5.2020, bez podmienky tento odklad oznámiť !

Opatrenie sa týka len fyzických osôb, ktoré nemajú povinnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky !

Ak bude daňové priznanie podané a daň zaplatená do 31.5.2020, bude naň Finančná správa prihliadať ako na podané a zaplatené v správnej lehote.

Vymedzenie FO – nepodnikateľov:

V prípade fyzických osôb ide o osoby – nepodnikateľov, ak:

  • majú len príjmy zo závislej činnosti a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;
  • dosahujú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona;
  • dosahujú príjmy z osobnej asistencie;
  • dosahujú  príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe;
  • dosahujú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. 

V prípade právnických osôb ide o:

  • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, za predpokladu, že nie sú platiteľmi DPH;
  • daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (tí sú uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, napr. občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a iné);
  • pozemkové spoločenstvá;
  • zahraničné osoby, ak nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri. 

Získajte silného partnera pre svoje podnikanie. Ponúkame vám odborné služby pre malých, ako aj veľkých podnikateľov, ako napríklad vedenie účtovníctva (jednoduché aj podvojné), daňové poradenstvo, zakladanie s.r.o. alebo mzdové účtovníctvo.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...