Zmena od 1. októbra 2020 – Sociálnu poisťovňu netreba žiadať o súhlas pri zápise/výmaze spoločnosti v obchodnom registri

Súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri na žiadosť FO/PO nebude od 1. októbra 2020 Sociálna poisťovňa povinná vydávať, ak voči žiadateľovi neeviduje pohľadávku.

Registrový súd si od 1.10. sám preverí prostredníctvom systému Sociálnej poisťovne, či nie je voči žiadateľovi o zápis evidovaná pohľadávka týkajúca sa sociálneho poistenia.

Do konca septembra 2020 vydáva Sociálna poisťovňa písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri na žiadosť FO/PO v prípade, ak je ku dňu vydania súhlasu žiadateľ na zozname dlžníkov, z dôvodu neaktuálneho zoznamu, z ktorého platiteľ po úhrade nebol odstránený.

Od 1. októbra 2020 nebude pri zániku spoločnosti potrebné preveriť evidovaný nedoplatok (aj suma nižšia ako 5 eur) týkajúci sa sociálneho poistenia.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...