ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE ???

zmena zdravotnej poisťovne ilustračné fotoPri zmene zdravotnej poisťovne je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Podanie prihlášky najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka v zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali.

2. Spätná väzba ZP – potvrdenie prihlášky, ak poistenec podal túto prihlášku v danom termíne. Zmena ZP sa uskutoční od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

V prípade, že poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho roka a zmena zdravotnej poisťovne nenastane.

Povinné prílohy k prihláške:

– občiansky preukaz,
– rodný list dieťaťa,
– občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby,
– splnomocnenie na právne úkony.

Priložiť je potrebné iba zodpovedajúce doklady, podľa toho, kto podáva prihlášku poistenca.
Ak poistenec podá prihlášku súčasne aj v inej poisťovni, prihláška môže byť odmietnutá. Túto skutočnosť je zdravotná poisťovňa povinná bezodkladne oznámiť poistencovi.

PRECHOD DO NOVEJ POISŤOVNE:
Poistenec nemá povinnosť odhlasovať sa, nová poisťovňa to urobí zaňho. Je však povinný do ôsmich dní od zmeny poisťovne vrátiť preukaz poistenca svojej predchádzajúcej poisťovni a túto zmenu nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi, aby nedošlo k odvádzaniu poistného do nesprávnej poisťovne.

(ML)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...