Zmeny dôchodkového veku v roku 2019

zmeny dôchodkového veku ilustračné fotoVek odchodu do dôchodku sa v roku 2018 zvýšil na základe opatrenia MPSVaR na 62 rokov a 139 dní čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 63 dní. Zvyšovanie dôchodkového veku je zapríčinené zvyšovaním priemernej strednej dĺžky života, ktorú zisťuje Štatistický úrad SR.
13.9.2018 bola prijatá novela zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá znovu upravuje dôchodkový vek.

Novela určuje dôchodkový vek pre osoby narodené od roku 1957 do roku 1960.

Tento zákon priamo určuje dôchodkový vek pre osoby narodené v roku:
–    1957 – dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
–    1958 – dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
–    1959 – dôchodkový vek 62 rokov a 10 mesiacov
–    1960 – dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace

Osoby narodené od roku 1961 budú mať určený dôchodkový vek v závislosti od priemernej strednej dĺžky života. Dôchodkový vek sa ustanoví opatrením MPSVaR najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý 5 rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku, čo znamená, že každý bude poznať svoj dôchodkový vek aspoň 5 rokov pred jeho dovŕšením. Prvýkrát MPSVaR tieto údaje zverejní do 31.10.2019 pre rok 2024.

(SL)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...