Zmeny v preclievaní a DPH pri zásielkach z tretích krajín od 1.7.2021

V súvislosti s celoeurópskym projektom eCommerce , ktorého cieľom je nastavenie rovnakých podmienok na trhu v rámci európskeho spoločenstva, prichádza od 1.7.2021 k zmene pravidiel pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie. Od uvedeného dátumu sú povinné colné konania pre všetky zásielky a zároveň sa od tohto termínu ruší oslobodenie od DPH pre zásielky v hodnote nižšej ako 22 EUR, čo znamená, že DPH bude podliehať všetok dovezený tovar z tretích krajín. Clo sa bude vyrubovať pri tovare, ktorého hodnota presiahne 150 EUR. Nastavené pravidlá budú platiť tak pre právnické osoby ako aj fyzické osoby.

Zmena znamená, že cena tovaru sa zvýši o výšku DPH (10 % alebo 20% v závislosti od skutočnosti, či je tovar v zozname pre nižšiu sadzu DPH) a DPH sa bude platiť colným orgánom.

V rámci uľahčenia colného konania finančná správa pripravuje portál pre zjednodušené podávanie colných vyhlásení pre zásielky do 150 EUR. K dispozícii by mal byť jednoduchý elektronický formulár, do ktorého klient zadá základné informácie a formulár doplní zvyšné údaje. Na konci bude potrebné formulár elektronicky podpísať a podať.

Zásielky nad 150 EUR sa budú preclievať doterajším spôsobom – prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

– MR –

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...