Zmeny v Zákonníku práce v čase mimoriadnej situácie

Zmena vo výkone pracovnej činnosti z domácností zamestnancov

  • Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť svojim pracovníkom a zamestnanec má právo výkonu pracovnej činnosti z ich domácnosti, ak to daný druh práce a prevádzkové dôvody umožňujú.
  • Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň.

Oznamovanie čerpania dovolenky

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi:

  • najmenej 7 dní vopred čerpanie dovolenky zo súčasného roka,
  • najmenej 2 dni vopred čerpanie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce roky.

Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

Neprítomnosť zamestnanca a prekážky pri práci

  • Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia. V tomto prípade je zamestnanec uznaný ako dočasne práce neschopný.
  • Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie) patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Okrem aktuálnych informácií a noviniek vám ponúkame ak profesionálne služby, ako napríklad mzdy a personalistiku, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a mnoho ďalších. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...