Znížená sadzba dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola ministerstvom financií 11. septembra 2019 schválená znížená sadzba dane z 21% na 15% pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami (výnosmi) do 100 000 eur platná od 1. januára 2020. Použije sa i v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia.

V prípade platenia preddavkov na obdobie, počas ktorého ešte nebude jasné, či podmienka obratu bude splnená a výška sadzby dane tak nebude dopredu známa, sa použije pre výpočet preddavkov sadzba dane 21 %.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Ministerstvo financií schválilo 11. septembra 2019 zvýšenie sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020 vo výške 4 414,20€, oproti súčasnej výške 3 937,35€ platnej v roku 2019. Výška nezdaniteľnej časti je naviazaná na sumu platného životného minima. Nebude sa teda vypočítavať ako 19,2 násobok platného životného minima, ale ako 21- násobok platného životného minima.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku zostáva v roku 2020 v rovnakom 19,2 násobku platného životného minima, t. j. 4 035,84€.

Zaujímate sa aktívne o dane a hľadáte niekoho, kto by vám poskytol odborné daňové poradenstvo? Ste na správnej adrese. Okrem toho v našej ponuke nájdete napríklad ja vedenie účtovníctva alebo virtuálne sídlo.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...