Zrušenie daňových licencií

zrušenie daňových licenciíDaňové licencie budú od 1. 1. 2018 zrušené. Poslednýkrát sa teda budú platiť za rok 2017, ak má firma zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak má firma zvolené zdaňovacie obdobie hospodársky rok, poslednýkrát sa budú platiť za zdaňovacie obdobie, ktoré skončí v roku 2018.

Daňové licencie sú v platnosti od roku 2014. Prvýkrát sa platili v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Daňovou licenciou rozumieme minimálnu daň, ktorú právnická osoba, resp. daňovník musí zaplatiť.

Aj po zrušení daňových licencií od roku 2018 však bude možné započítať zaplatené daňové licencie za zdaňovacie obdobia skončené v rokoch 2015 až 2018. Obdobie započítania daňovej licencie zostáva v dĺžke troch zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Firma bude môcť započítať daňovú licenciu od 1.1.2018 len vtedy, ak jej daň bude vyššia ako daňová licencia, ktorú by hypoteticky zaplatila. Zápočet bude môcť vykonať len voči sume dane, ktorá presahuje hypotetickú sumu daňovej licencie.

(PP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...