Zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH, ak spĺňa nasledovné podmienky:

  • uplynul 1 rok odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a zároveň,
  • jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 €.

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH má platiteľ dane, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH. Ide napríklad o likvidáciu s.r.o. alebo ohlásenie skončenia prevádzkovania živnosti.

Právnické osoby, ktoré sa zrušujú bez likvidácie majú povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu pred svojím zánikom.

Podmienky zrušenia registrácie pre DPH

Osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 82 ods. 1 zákona o DPH, ak spĺňajú súčasne nasledujúce podmienky:

  • v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur,
  • v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň platiteľovi dane vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane. Uplynutím dňa, kedy právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

V EASY START okrem aktuálnych informácií ponúkame aj odborné služby pre podnikateľov, medzi ktoré patrí napríklad jednoduché či podvojné účtovníctvo, daňové poradenstvo alebo predaj ready made s.r.o. platca DPH. Neváhajte a prezrite si celú našu ponuku.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...