Zvýšenie daňového bonusu od 01. apríla 2019

Na základe Zákona č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa od 01. apríla 2019 zvýšila suma daňového bonusu na dieťa.

Od 01. januára 2019 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na každé jedno vyživované dieťa mesačne vo výške 22,17 eur alebo ročne vo výške 266,04 eur. Platí to však v prípade, ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane, resp. čiastkový základ dane z príjmov, podľa ZDP. Aby si daňovník mohol uplatniť daňový bonus musí každé jedno vyživované dieťa spolu s ním žiť v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok

Podľa novely zákona č. 595/2003 Z. z. o DZP sa výška daňového bonusu zvyšuje na dvojnásobok mesačnej sumy, t. j. 44,34 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. A to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov. Dvojnásobný daňový bonus si môže daňovník prvýkrát uplatniť za mesiac apríl 2019.

Okrem noviniek zo sveta účtovníctva vám ponúkame aj kvalitné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvovedenie účtovníctva alebo vyplnenie daňového priznania. Neváhajte a obrátte sa na nás – EASY START, s.r.o. – garancia vašej spokojnosti.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...