Zvýšenie kritérií pre povinnosť auditu v roku 2022

V roku 2020 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v neskorších predpisov, ktorou sa menili povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom. Jednou zo zmien je postupné zvyšovanie veľkostných kritérií pre povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom v rokoch 2020 – 2022.

Tri podmienky, ktoré musí účtovná jednotka sledovať, sú celková suma majetku, čistý obrat a priemerný počet zamestnancov a ak splní dve z troch podmienok v dvoch za sebou nasledujúcich účtovných obdobiach, má povinnosť overiť svoju účtovnú závierku audítorom.

Od 1.1.2022 sa kritéria zvýšili na nasledujúce hodnoty:

  • Celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR;
  • Čistý obrat presiahol 8 000 000 EUR;
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

Účtovná jednotka vždy skúma dve účtovné obdobia po sebe, preto je pri roku 2022 dôležité zdôrazniť, že za rok 2021 skúma podmienky platné pre rok 2021 (celková suma majetku 3 000 000 EUR, čistý obrat 6 000 000 EUR a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40).

-mr-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...