Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa na základe nariadenia vlády SR zvýši minimálna mzda o 40 €. Pre 1. stupeň náročnosti práce bude výška mesačnej mzdy 520 € a hodinovej mzdy 2,989 €. Mesačná mzda je však ešte upravená o daň (19%) a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Výška odvodov ovplyvňuje príjem zamestnanca ale aj cenu práce, ktorú musí zamestnávateľ za zamestnanca zaplatiť. Prehľad mesačnej odvodovej povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Druh odvodov Odvody zamestnanca pri minimálnej mzde 520 €Odvody zamestnávateľa pri minimálnej mzde 520€
Zdravotné poisteniezamestnanec bez zdravotného postihnutia4% (16,80€)10% (52€)
 zamestnanec so zdravotným postihnutím2% (8,40€)5% (26€)
Sociálne poistenie 9,40% (48,88€)25,20% (131,04€)
Mzda zamestnanca bez zdravotného postihnutia po odpočítaní odvodov 454,32 € 
Mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím po odpočítaní odvodov 462,72 € 

Výšku mzdy zamestnanca ovplyvňuje aj daň z príjmu, ktorú musí každý zamestnanec zaplatiť. Po odpočítaní odvodov sa z minimálnej mzdy odpočíta ešte nezdaniteľná časť základu dane, ktorá v roku 2019 bude vo výške 328,12 €/mesiac. Z výslednej sumy sa 19 % dane odvádza štátu.

Vzor výpočtu čistej minimálnej mzdy zamestnanca bez zdravotného postihnutia:

Mzda po odpočítaní odvodov454,32 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka328,12 €
Daň z príjmov (19 %)23,97 €
Čistá minimálna mzda430,35 €

Vzor výpočtu čistej minimálnej mzdy zamestnanca so zdravotným postihnutím:

Mzda po odpočítaní odvodov462,72 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka328,12 €
Daň z príjmov (19 %)25,57 €
Čistá minimálna mzda437,15 €

Výšku čistej minimálnej mzdy zamestnanca môže ovplyvniť aj počet vyživovaných detí, uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku, uplatnenie odvodovej úľavy na zdravotné poistenie.
(SL)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...