Zvýšenie minimálnych odvodov od januára 2019

Živnostníci budú opäť od januára platiť vyššie minimálne odvody. Stúpanie odvodovej povinnosti je spôsobené pomerným rastom slovenskej ekonomiky.

V roku 2017 bola celková výška minimálnej mesačnej odvodovej záťaže 208,16 €, do sociálnej poisťovne živnostníci odvádzali 146,35 € a do zdravotnej 61,81 €. Za rok 2018 sa táto suma zvýšila na 215,00 €, z čoho sociálne poistenie tvorí 151,16 € a zdravotné 63,84 €. V roku 2019 sa tieto minimálne mesačné odvody vyšplhajú na celkovú sumu 224,89 €. Do sociálnej poisťovne tak živnostník odvedie 158,11 € a do zdravotnej 66,78 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o necelých 10 € mesačne.

Výška minimálnej odvodovej povinnosti vyplýva zo sumy minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý od 1.1.2019 predstavuje sumu 447 €. Ak je vymeriavací základ vyšší ako minimálny, budú následne vyššie aj dávky zo sociálneho poistenia. Čo sa týka maximálneho vymeriavacieho základu, ten platí len pre odvody do sociálnej poisťovne a jeho výška predstavuje 7-násobok priemernej mesačnej mzdy. Od 1.1.2019 maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie predstavuje sumu 6 678 eur. S platnosťou od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ živnostníkov na účely zdravotného poistenia zrušil. V súčasnosti platí maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie vo výške 6 384 Eur.

(VP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...