Zvýšenie PN a OČR v apríli 2021

Na základe novely zákona o sociálnom poistení budú za mesiac apríl 2021 zvýšené dve nemocenské dávky – pandemická OČR a pandemická PN,na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. O zvýšenie pandemickej dávky nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa bude automaticky vyplácať zvýšenú dávku.

Postupy pri jednotlivých dávkach

Pandemická OČR a prehodnotenie nároku na pandemickú OČR

O dávku stačí počas krízovej situácie požiadať len raz a následne treba zaslať pobočke Sociálnej poisťovne každý mesiac Čestné vyhlásenie, k starostlivosti o dieťa.

Link pre žiadosť a čestné vyhlásenie: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr

Zároveň majú poistenci od 10. apríla 2021 možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie nároku na pandemickú OČR prostredníctvom žiadosti, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne.

Táto možnosť je vhodná najmä pre poistencov, ktorým v minulosti nebola dávka priznaná, ale pri ich súčasnej životnej situácií a splnení podmienok, im na ňu nárok vznikol. Pri podávaní tejto žiadosti je potrebné myslieť aj na to, že ak na základe prehodnotenia nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí.

Nárok na pandemické OČR bude od 10.4.2021 možné prehodnotiť 2x ročne. Podanie ďalšej žiadosti o prehodnotenie bude možné po 30.6.2021 (nárok vznikne od 1.7) a následne po 31.12.2021 (nárok vznikne od 1.1.2022).

Pandemická PN

Dávka sa vypláca od prvého dňa povinnej karantény nemocensky poisteným zamestnancom, SZČO alebo dobrovoľne poisteným osobám, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú PN z dôvodu karantény alebo izolácie.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...