Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Minimálna mzda sa bude zvyšovať

Od 1.1.2018 sa výška mesačnej minimálnej mzdy zamestnancov zvýši z pôvodných 435 EUR na 480 EUR. Celkovo teda vzrastie až o 45 EUR, čo predstavuje najvyšší nárast ...

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Zákon o dani z príjmov uložil daňovníkom s účinnosťou od 1.1.2009 povinnosť viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania so zahraničnými závislými ...

Výnimka pre používanie registračnej pokladnice občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Povinnosť používania  ERP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá predáva tovar alebo poskytuje služby, pričom prijíma tržby v hotovosti. Zákon č. 289/2008 ...

Virtuálna registračná pokladnica bez limitu

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“) sa zrušil limit 3 000 vydaných pokladničných bločkov mesačne. ...

Nová linka call centra finančnej správy

Po vzniku call centra, elektronickej komunikácie, či mobilnej aplikácie poskytujúcej verejnosti všetky potrebné informácie prostredníctvom mobilného telefónu prichádza finančná správa s ďalšou novinkou. Je ňou ...

Zrušenie daňových licencií

Daňové licencie budú od 1. 1. 2018 zrušené. Poslednýkrát sa teda budú platiť za rok 2017, ak má firma zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak má ...

Darované 2% dane

Na základe daňových priznaní podaných do konca marca 2017 fyzické a právnické osoby darovali 31 248 162,10 eur zo svojich daní občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, ...

Povinnosť podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel u živnostníkov

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má každý živnostník, ak využíva vozidlo na podnikanie, resp.  inú samostatne zárobkovú činnosť, a toto vozidlo ...

Zavedenie zdanenia dividend od 1.1.2017

Novela Zákona o dani z príjmov zavádza s účinnosťou od 1.1.2017 zdaňovanie podielov na zisku (dividend) vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na ...

Mení sa výška stravného

Každý zamestnávateľ má voči svojím zamestnancov veľa povinností. Jednou z nich je prispievať na stravovanie svojich zamestnancov v zákonnom rozsahu. Od 1.12.2016 došlo k schváleniu ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!